اول - پارتیشن بندی

xen برای ساختن هارد مجازی برای vps ها به پارتیشنی از نوع LVM نیاز داره که این پارتیشن هم موقع نصب لینوکس میشه ساخت و هم یعد از نصب !

برای نصب xen شما به پارتیشن های فوق نیاز دارید :
کد:
1 - 200 MB EXT3 /boot
2 - 20 Gb EXT3 /
3 - 10 GB Swap
4 - End Of Space ( Linux LVM )

عموما اگر به دیتاسنتر بگین به این فرم براتون پارتیشن بندی می کنند ! اما بعضی دیتاسنتر ها LVM نمی سازند در این صورت نیازی به خرج کردن الکی نیست که بگیرین KVM سفارش بدید و خودتون موقع نصب پارتیشن بندی کنید ! فقط کافیه به دیتاسنتر بگید به صورت زیر براتون پارتیشن بندی انجام بده :

کد:
1 - 200 MB EXT3 /boot
2 - 20 Gb EXT3 /
3 - 10 GB Swap
4 - Available Space - FREE

اگر دیتاسنتر LVM براتون ساخته که مستقیم به مرحله نصب برید اما اگر نساخته و فضا باقی مونده خالی گذاشته ( مدل دوم پارتیشن بندی که ذکر کردم ) شما باید مراحل زیر انجام بدید :

اول باید مشخص کنید هارد شما از چه نوعی هست ؟ IDE , SCSI , PS/2 یا RAID

با زدن df -H این مشخص میشه . مثال :

کد:
[root@AOS ~]# df -h
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1       444G 132G 290G 32% /
tmpfs         3.8G   0 3.8G  0% /dev/shm

خوب هاردتون هر چیزی که هست با زدن این دستور مشخص میشه . برای مثال الان در این سرور هارد SATA هست و برای اسم اون هم با دستور بالا پیدا کردیم !
کد:
dev/sda1
حالا اقدام به پارتیشن بندی می کنیم , از دستور fdisk استفاده می کنیم :

کد:
[root@AOS ~]# fdisk /dev/sda

در این قسمت به ترتیب از دستورات زیر استفاده کنید و enter کنید .

- حرف n وارد کنید برای ساختن پارتیشن جدید
- حرف p وارد کنید برای ساخت پارتیشن از نوع primary
- عدد 1 را وارد کنید ( در صورت قبول نکردن عدد 4 را وارد کنید )
- حرف t را وارد کنید برای تعیین نوع فرمت پارتیشن
- حرف 8e را وارد کنید برای تغییر فرمت به Linux LVM ( البته گاهی از حرف دیگری استفاده میشه که برای اطمینان حرف L را وارد کنید تا لیست فرمت ها ظاهر شود )
- حرف p وارد کنید برای چک کردن پارتیشنی که ایجاد کردید

کد:
 Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *      1 57 457821 83 Linux
/dev/sda2       58    1332  10241437+ 83 Linux
/dev/sda3      1333    2376   8385930  82 Linux swap / Solaris
/dev/sda4      2377    30401  225110812+ 8e Linux LVM

اینطور که در مثال بالا مشخص است . پارتیشن با نام dev/sda4 و با فرمت LVM ساخته شده است

- حرف w وارد کنید برای ذخیره و ایجاد پارتیشن و بعد با دستور reboot سرور را راه اندازی مجدد کنید

بعد از بالا آمدن سرور به ترتیب از دو دستور فوق استفاده کنید ( توجه داشته باشید که نام پارتیشن LVM که در قسمت fdisk مشاهده کرده بودید را جای dev/sda4 در دو دستور فوق جایگزین کنید )

کد:
[root@AOS ~]# pvcreate /dev/sda4
Physical volume "/dev/sda4" successfully created
[root@AOS ~]# vgcreate xen /dev/sda4
Volume group "xen" successfully created

خوب مراحل ایجاد LVM برای XEN به پایان رسید !

نصب XEN

میرسیم به مرحله نصب xen که بسیار راحت هست .

- اول از همه SELINUX غیر فعال کنید :

کد:
nano /etc/sysconfig/selinux
کد:
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#    enforcing - SELinux security policy is enforced.
#    permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#    disabled - SELinux is fully disabled.
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= type of policy in use. Possible values are:
#    targeted - Only targeted network daemons are protected.
#    strict - Full SELinux protection.
SELINUXTYPE=targeted
- حالا نوبت به نصب xen و xen kernel میرسه :

کد:
yum install kernel-xen xen virt-manager
- در مرحله بعدی باید فایل بوت لودر ویرایش کنیم که سرور با کرنل xen بوت بشه ( default=0 باید باشه ) :

کد:
nano /boot/grub/grub.conf
کد:
# grub.conf generated by anaconda
#
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE: You have a /boot partition. This means that
#     all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
#     root (hd0,0)
#     kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/sda2
#     initrd /initrd-version.img
#boot=/dev/sda
default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title CentOS (2.6.18-128.1.16.el5xen)
    root (hd0,0)
    kernel /xen.gz-2.6.18-128.1.16.el5
    module /vmlinuz-2.6.18-128.1.16.el5xen ro root=LABEL=/ rhgb quiet
    module /initrd-2.6.18-128.1.16.el5xen.img
title CentOS (2.6.18-128.1.16.el5PAE)

- حالا به دستور reboot سرور را ریستارت کنید !

بعد از بالا اومدن سرور با دستور فوق چک کنید که سرور با کرنل xen بالا اومده یا نه :


کد:
[root@AOS ~]# uname -a
Linux learn.aoscentral.net 2.6.18-128.1.16.el5xen #1 SMP Tue Jun 30 07:20:15 EDT 2009 i686 i686 i386 GNU/Linux

کد:
XEN با موفقیت نصب شد . با زدن دستور xm list می تونید لیست vps ها را مشاهده کنید .

نصب HyperVM

- فایل نصب hypervm دانلود کنید :

کد:
wget http://download.lxlabs.com/download/hypervm/production/hypervm-install-master.sh

- فایل نصب را اجرا کنید :
کد:
sh ./hypervm-install-master.sh --virtualization-type=xen


بزارین نصب تموم بشه و در آخر بدون هیچ تغییری دستور reboot بزنید .

بعد از بالا اومدن سرور به ترتیب دستورات زیر را اجرا کنید :

کد:
cd /usr/local/lxlabs/hypervm/httpdocs/ 

lphp.exe ../bin/misc/fixfc6xen.php 

lphp.exe ../bin/misc/fixcentos5xen.php 

lphp.exe ../bin/common/setdriver.php --server=localhost --class=vps --driver=xen
مراحل نصب HyperVm هم به اتمام رسید . حالا می تونید به hyperVM وارد بشید و vps ایجاد کنید :

کد:
https://your-IP:8887 یا https://your-IP:8888

User: admin  password : admin
ساخت VPS WINDOWS در XEN

برای ساختن vps ویندوز در xen مراحل زیر را دنبال کنید :

- شما اول فایل iso ویندوز را دانلود کنید

- از دستور استفاده کنید ( به جای عبارت full-path-to-the-installation-cd-image مسیر فایل iso را وارد کنید )

کد:
ln -sf /full-path-to-the-installation-cd-image /home/wincd.img

- به قسمت ایجاد vps xen در hypervm برین و در قسمت ostemplate گزینه ی windows-lxblank.img را انتخاب کنید و vps را ایجاد نمایید .

- بعد از boot کردن vps شما باید با استفاده از VNC-client که در پنل Hypervm موجود هست به vps ریموت بشین و ویندوز را نصب کنید !

- بعد از نصب ویندوز شما می توانید VPS فوق را به Ostemplate تبدیل کنید و از دفعه دوم به راحتی ویندوز با انتخاب ostemplate فوق نصب کنید ! برای این کار از گزینه ی create Ostemplate در hypervm استفاده کنید